AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. v tiesni volaj 18 155 alebo 112 Karta darcu
EHAC IKAR

Flash

Spolok priaznivcov leteckej záchrany o. z. – prijímateľ 2 % z dane

Podporte s nami letectvo a leteckú záchrannú službu…

Občianske združenie Spolok priaznivcov leteckej záchrany združuje od r. 2015 priaznivcov letectva a leteckej záchrannej služby, ktorí sa venujú modelárstvu, fotografovaniu vrtuľníkov a lietadiel, histórii letectva a dobrovoľnej záchrannej činnosti, majú záujem o spoločné akcie a organizujú ich, pomáhajú pri organizovaní podujatí zameraných na náuku o poskytnutí laickej prvej pomoci a prevencii outdoorových úrazov detí aj dospelých.

Občianske združenie Spolok priaznivcov leteckej záchrany je právnickou osobou, ktorá vznikla v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Predmetom jeho činnosti je:

V roku 2017 sa občianske združenie stalo po druhýkrát prijímateľom 2 %. Aktivity občianskeho združenia môžete podporiť darovaním 2 % z dane. Pomôžete tak priamo podporiť leteckú záchrannú službu.

Vďaka Vám sa posúvame ďalej…

Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access SystemSvojimi darovanými 2% ste v roku 2016 prispeli k zakúpeniu nového medicínskeho vybavenia (Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access System), ktoré sa používa na zaistenie prístupu do cievneho riečiska. Ide o spôsob intraoseálneho prístupu do cievneho riečiska, ktorý má 97% úspešnosť pri prvom pokuse, menej ako 1% závažných komplikácií a trénovaný zdravotník je schopný zaistiť prístup do 90 sekúnd. Vďaka tejto pomôcke dokážeme opäť zvýšiť úroveň kvality poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Medicínska pomôcka bola zakúpená do všetkých siedmych stredísk Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

Vaša priazeň a dôvera nás motivuje pracovať s ešte väčším nasadením, aby sme ľudom, ktorí potrebujú našu pomoc, poskytli najlepšiu možnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Všetkým darcom úprimne ďakujeme!

Ak sa v budúcnosti rozhodnete poukázať Spolku priaznivcov leteckej záchrany 2 % z vašich daní, prosíme o uvedenie nasledujúcich údajov o prijímateľovi:

Obchodné meno (názov): Spolok priaznivcov leteckej záchrany
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Na letisko č. 5118, Letisko Poprad-Tatry, 05898 Poprad
IČO: 42385351
IBAN číslo účtu: SK9783300000002800900604 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Spolok priaznivcov leteckej záchrany o.z. - leták