AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. v tiesni volaj 18 155 alebo 112 Karta darcu
EHAC IKAR

Flash

Ako sa stať darcom

K tomu, aby ste sa začlenili do komunity našich darcov, je potrebné kompletne a pravdivo vyplniť online prihlášku a uhradiť darovanú čiastku na účet VZZS ATE. Ako prejav vďaky pripravila spoločnosť ATE pre všetkých svojich darcov systém benefitov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese info@ate.sk.

Ako uhradiť darovanú čiastku?

  1. Platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Card Pay
  2. Prevodom na účet: predčíslie 182, číslo účtu: 13104562/0200 (VÚB), variabilný symbol bude vygenerovaný po vyplnení prihlášky a zaslaný na Váš e-mail.
    Pre zahraničné platby IBAN: SK32 0200 0001 8200 1310 4562, BIC/SWIFT: SUBASKBX, Adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská Republika
  3. Poštovou poukážkou na účet: predčíslie 182, číslo účtu: 13104562/0200(VÚB), variabilný symbol – bude vygenerovaný po vyplnení prihlášky a zaslaný na Váš e-mail
  4. Osobne, v sídle spoločnosti ATE

Koľko darovať?

Každý darca môže podporiť činnosť Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby podľa vlastných možností, platia však nasledujúce pravidlá:

  1. Najmenšia darovaná suma je 15 € na osobu nad 18 rokov a kalendárny rok
  2. Na rodinu s dieťaťom do 18 rokov platí minimum 33 € a na každé ďalšie dieťa do 18 rokov 5 €
  3. Na dospelú osobu s dieťaťom do 18 r. platí minimum 18 €, každé ďalšie dieťa do 18 rokov 5 €

Kedy dostanem Kartu darcu?

Po vyplnení prihlášky a poukázaní daru na príslušný účet Vám bude zaslaná Karta darcu s evidenčným číslom a menom. Karta darcu platí do 30. apríla nasledovného kalendárneho roka. Jej platnosť si môžete predĺžiť opätovným poukázaním daru v nasledujúcom roku. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko alebo číslo Vašej karty.

Kartu darcu by ste mali nosiť vždy pri sebe, symbolizuje Vaše členstvo a bude Vás oprávňovať k užívaniu benefitov, ktoré ATE ponúka svojim darcom.
Darcom sa môže stať len fyzická osoba. Spoločnosť ATE si vyhradzuje právo neprijať dar od osoby, ktorá sa dopustila konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého by spoločnosť ATE utrpela ujmu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o Kartu darcu nás neváhajte kontaktovať na info@ate.sk.