AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. v tiesni volaj 18 155 alebo 112 Karta darcu
EHAC IKAR

Flash

Strediská Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

Spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. prevádzkuje na Slovensku sedem staníc VZZS.

Strediská Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

BRATISLAVA – KRIŠTOF 01

Stanica bola znovuotvorená 15.8.2001. V jej záchrannej činnosti prevažujú zásahy pri dopravných nehodách a sekundárne transporty pacientov z rôznych častí Slovenska na špecializované zdravotnícke pracoviská v Bratislave. Posádka tohto strediska vykonáva aj repatriačné lety pre našich občanov s lietadlom.

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzsba@ate.sk

BANSKÁ BYSTRICA – KRIŠTOF 02

V tejto stanici sme otvorili prevádzku v rovnakom termíne ako stanicu Bratislava - 15.8.2001. Posádky zasahujú najmä pri úrazoch v Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre. V lete roku 2007 bola v areáli Rooseveltovej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici otvorená nová moderná stanica VZZS ATE s hangárom.

Sídlo stanice je v areáli FNsP F. D. Roosevela v Banskej Bystrici
Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzsbb@ate.sk

POPRAD - KRIŠTOF 03

V tejto stanici ako v prvej začala spoločnosť prevádzku dňa 1.4.1995, avšak záchrannú činnosť vykonávala v spolupráci s Nemocnicou Poprad už od roku 1991. Posádky z tohto strediska vykonávajú väčšinu zásahov v náročných podmienkach Vysokých, Západných a Belianskych Tatier a v Slovenskom raji. Nedostupné terény v tomto regióne si vyžadujú častejšie používanie špeciálnych prostriedkov ako sú napríklad navijak a podves.

Sídlo stanice je na Letisku Poprad - Tatry.
Telefón: 18 155, 052 7763 444
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzs@ate.sk

KOŠICE – KRIŠTOF 04

V stanici VZZS Košice sme od roku 1990 poskytovali technické zázemie (vrtuľník, pilota, obslužný personál) a zdravotnícky personál. Vybavenie a organizačné zabezpečenie vykonávala ZS Košice. Od 1.1.2006 prevzala spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE jej komplexnú prevádzku. Výrazný podiel na zásahoch predstavujú neonatologické a pediatrické transporty na špecializované pracoviská.

V roku 2011 sme otvorili nový hangár a sídlo stanice v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzske@ate.sk

NITRA – KRIŠTOF 05

Stanicu VZZS prevádzkujeme od 1.2.2006. Posádky vykonávajú primárnu záchrannú činnosť a sekundárne lety na južnom Slovensku.

Sídlo stanice je na letisku v Nitre - Janíkovciach
Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzsnr@ate.sk

ŽILINA – KRIŠTOF 06

Na základe získania Povolenia MZ SR na prevádzkovanie Ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby prevzala ATE 9.11.2009 prevádzku v Stanici VZZS Žilina.

Sídlo stanice je v areáli FNsP v Žiline
Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzsza@ate.sk

TRENČÍN – KRIŠTOF 07

Stanicu VZZS v Trenčíne otvorila spoločnosť ATE dňa 10.12.2009.

Sídlo stanice je na letisku v Trenčíne
Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603
E-mail: ate@ate.sk, lzstn@ate.sk

OLOMOUC – KRIŠTOF 09

Na základe súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky, zahájila slovenská letecká spoločnosť ATE 1.1.2017 svoju pôsobnosť v stredisku Zdravotníckej záchrannej služby olomouckého kraja, čím rozšírila svoju pôsobnosť v leteckej záchrannej službe za hranice Slovenskej republiky.

Sídlo stanice: Zdravotnícka záchranná služba olomouckého kraja
Hněvotínská 60
Olomouc 772 00
Česká Republika
Telefón: +420 585 544 200, +420 585 223 693
E-mail: info@zzsol.cz